• Twój koszyk jest pusty

Sphinx search plugin dla Hikashop

Baza wiedzy
Uwaga: poniżej znajdują się ogólne instrukcje jak zainstalować i używać dodatku Sphinx search dla komponentu Hikashop. Wymagana jest podstawowa wiedza informatyczna na niektórych etapach instalacji, również mogą być wymagane dodatkowe kroki w zależności od Twojej konfiguracji systemu i jego oprogramowania. Jeżeli jesteś standardowym użytkownikiem i nie chcesz czegoś zepsuć, zamów dodatek Sphinx search dla Hikashop z usługą instalacji.


Instalacja i konfiguracja usługi Sphinx search server z dodatkiem Sphinx search dla Hikashop

Przed instalacją dodatku musisz zainstalować usługę Sphinx search na swoim serwerze. Jeżeli masz już zainstalowaną usługę Sphinx search server, upenij się wpisując w swoim kliencie ssh/terminalu:

searchd --help


wykonanie komendy powinno skutkować wyświetleniem się poniższej informacji (Twoja wersja może być inna niż poniżej):

Sphinx 2.2.10-id64-release (2c212e0)
Copyright (c) 2001-2015, Andrew Aksyonoff...


oznacza to, że masz zainstalowany Sphinx search server. Jeżeli nie masz zainstalowanego serera Sphinx search, przeczytaj poniższą instrukcję instalacji. Zaloguj się do swojego serwera jako root używając swojego ulubionego klienta ssh (na przykład Putty). Przejdź do katalogu tmp (lub innego preferowanego):

cd /tmp


Pobierz pakiet Sphinx search server (w zależności od Twojego systemu operacyjnego, wersję x64 lub x86), poniżej przykład dla Debiana 8 x64, wszystkie wersje są dostępne na sphinxsearch.com:

wget "http://sphinxsearch.com/files/sphinxsearch_2.2.11-release-1~jessie_amd64.deb"


Zainstaluj pobraną paczkę:

dpkg -i sphinxsearch_2.2.11-release-1~jessie_amd64.deb


Teraz możesz zainstalować dodatek Sphinx search dla Hikashop. Instalator spróbuje zainicjalizować usługę Sphinx search, jednak jeżeli nie masz dostępnej funkcji php "shell_exec" lub nie masz wymaganych uprawnień, by wykonać polecenie powłoki, pojawi się następujący błąd:

Check if you have Sphinx Search service properly installed on your server


wymagane będzie ręczne uruchomienie usługi (w dalszej części instrukcji więcej na ten temat). Jeżeli inicjalizacja powiodła się, przejdź do Rozszerzenia -> Dodatki i edytuj Hikashop products Sphinxsearch, uzupełnij wszystkie wymagane pola, następnie w zakładce Zaawansowane wybierz TAK z listy rozwijanej zatytułowanej "Utwórz ponownie plik sphinx.conf" i kliknij przycisk "Zapisz". Teraz Twój plik konfiguracyjny sphinx.conf zostanie utworzony. W kliencie ssh/terminalu (jako root) uruchom tworzenie indeksu (w poleceniu zastąp "/your/full/path/to" z aktualną pełną ścieżką do głównego folderu z strony Joomla):

/usr/bin/indexer --config /your/full/path/to/media/plg_hs_products_sphinxsearch/sphinx.conf --all


uruchom usługę Sphinx search:

/usr/bin/searchd --config /your/full/path/to/media/plg_hs_products_sphinxsearch/sphinx.conf


Możesz ustawić polecenie Cron dla reindeksowania swoich produktów poniższym poleceniem:

/usr/bin/indexer --quiet --config /your/full/path/to/media/plg_hs_products_sphinxsearch/sphinx.conf --all --rotate


To wszystko po stronie konfiguracji serwera. Możesz teraz utworzyć filtr Hikashop w zapleczu i ustawić go podobnie jak w przypadku standardowych pól wyszukiwania Hikashop.

Gdzie jest tworzony plik konfiguracyjny sphinx.conf?

Jest zlokalizowany w Głównym folderze Twojej strony/media/plg_hs_products_sphinxsearch/sphinx.conf i nie jest dostępny z poziomu http(s).

Jak ponownie utworzyć plik konfiguracyjny Sphinx search?

Przejdź do zakładki Zaawansowane w dodatku Sphinx search dla Hikashop (Rozszerzenia -> Dodatki -> Sphinx search dla Hikashop), z listy rozwijanej o tytule "Utwórz ponownie plik sphinx.conf?" wybierz "Tak" i przyciśnij Zapisz.

Co ten plugin robi?

Zastępuje standardową metodę wyszukiwania Hikashop, która używa zapytania mysql "%tekst%" z fulltextowym wyszukiwaniem Sphinx search - redukuje czas zapytań mysql i obciążenie serwera, zwraca ID produktów w relacji z podanymi kryteriami wyszukiwania. Dodatek jest zalecany dla większych sklepów oraz sklepów z dużym ruchem.

Czego ten dodatek nie robi?

Dodatek nie przyspieszy wszystkich Twoich stron w sklepie! Działa podczas wyszukiwania i filtrowania produktów, nie zredukuje sumarycznego czasu ładowania strony kategorii z produktami lub stron produktów jeżeli użytkownik aktualnie nie wyszukuje/filtruj produktów.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
We use cookies
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności.
Ok