• Twój koszyk jest pusty

Ignisdev Revolut dla Virtuemart instrukcja instalacji

Baza wiedzy
Revolut Checkout plugin dla Joomla Virtuemart.

1. Zawartość

Czym jest Revolut Merchant?

Revolut Merchant został stworzony, aby umożliwić firmom przyjmowanie płatności online realizowanych przy pomocy kart płatniczych. Aby uzyskać możliwość akceptacji płatności online przez Revolut, należy posiadać konto Revolut Business zarejestrowane w kraju, który kwalifikuje się do posiadania Revolut Merchant, a następnie złożyć wniosek, po którego akceptacji można dodać w sklepie możliwość przyjmowania płatności tą metodą.

Revolut Checkout plugin dla Joomla Virtuemart pozwala dokonywać płatności kartą za zamówienia złożone przez Internet. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają zabezpieczenia 3D Secure i SCA.


1.1. Wsparcie dla Revolut Merchant.
1.2.
 Wielojęzyczność.
1.3. Skonfiguruj jak każdą inną wtyczkę płatności Virtuemart.
1.4. Wybierz, czy chcesz tworzyć klientów po stronie Revolut, czy nie.
1.5. Przyjazny tryb debugowania.
1.6. Po udanej płatności przekieruj na domyślną lub niestandardową pozycję menu.

2. Wymagania

2.1. PHP 5.6.0 lub nowszy.
2.2. Rozszerzenia PHP: curl, mbstring i json.
2.3. Revolut Checkout wymaga posiadania https (SSL) na swojej stronie.
Uwaga: jeśli jakiekolwiek wymagania nie zostaną spełnione, zostaniesz o tym powiadomiony podczas konfiguracji wtyczki.
2.4. Virtuemart 3.x i Joomla 3.x lub nowszy.

3. Instalacja

Pobierz zakupiony Ignisdev Revolut Checkout for Virtuemart przez swoje konto klienta dostępne na naszej stronie.
Na swojej stronie w panelu administracyjnym Joomla przejdź do: Rozszerzenia -> Zarządzanie-> Instalacja.
Wybierz zakładkę Prześlij plik pakietu.
 Wybierz plik ignisdev_vm_revolut_checkout.zip ze swojego dysku, by go zainstalować.
 Przejdź do Rozszerzenia -> Dodatki, znajdź wtyczkę Ignisdev Revolut Checkout for Virtuemart i włącz ją.
 Przejdź do panelu Virtuemart, Sklep -> Metody płatności, wciśnij przycisk "Nowy" i wybierz Ignisdev Revolut Checkout for Virtuemart z pola listy rozwijanej "metoda płatności".
 Jeżeli nie masz jeszcze swojego klucza Revolut Merchant API, przejdź do panelu Revolut > Merchant > API. Jeśli chcesz użyć kluczy testowych, zarejestruj konto pod adresem sandbox-business.revolut.com. Odpowiednio wklej klucze do pól konfiguracji metody płatności. Wypełnij inne pola i ustaw inne opcje pluginu w razie potrzeby. Nie zapomnij opublikować metody płatności.

Opis pól do konfiguracji
Environment - typ środowiska, testowe (sandbox) lub produkcyjne.
Sandbox Merchant API key - klucz sandbox API z sandbox-business.revolut.com.
Production Merchant API key - klucz produkcyjny API z business.revolut.com.
Capture mode - tryb przechwytywania płatności. Automatic: płatność zostaje automatycznie zaksięgowana na koncie Revolut Merchant. Manual: przechwycenie płatności ręcznie za pośrednictwem panelu Revolut Merchant.
Create Revolut Customer - aktywuje lub dezaktywuje tworzenie klientów po stronie Revolut.
Debug - włącza lub wyłącz debugowanie.
Pending status - status zamówienia dla nowego zamówienia.
Success status - status zamówienia dla zrealizowanych płatności.
Invalid status - status zamówienia dla anulowanych płatności.

Note: możesz nadpisać każdą wyświetlaną wiadomość, w tym także z podziękowaniem po zakupie. Zobacz plik en-GB.plg_vmpayment_ignisdev_revolut_checkout w folderze języków zaplecza, by sprawdzić dostępne stałe językowe.

4. Przykład użycia

4.1. Wideo z przykładowym zastosowaniem pluginu płatności Revolut Checkout dla Virtuemart:
Dostępne do kupienia tutaj!

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna