• Twój koszyk jest pusty

Informacje

Wsparcie techniczne odbywa się poprzez system ticketów - oznacza to, że każdy nasz klient może liczyć na indywidualne podejście do problemu. Pamiętaj, że naszym priorytetem są trwające projekty, więc czasami nasza odpowiedź może potrwać dłużej, niż zwykle. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszego

systemu ticketów.

Informacje

Akceptujemy szybkie płatności za pośrednictwem PayPal (płatność przez konto PayPal lub kartą kredytową), Stripe Checkout i przelewem bankowym.

Informacje

Wszystkie zakupione przez klientów pliki są wysyłane jako link do pobrania i/lub jako załącznik do wiadomości e-mail.

Informacje
Serwis jest obsługiwany przez Ignisdev Ltd. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do Ignisdev Ltd. Ignisdev Ltd oferuje stronę internetową wraz ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi na niniejszej stronie dla Ciebie, Użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad, polityki i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie.
Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub dokonując zakupu u nas, Użytkownik angażuje się w naszą "Usługę" i wyraża zgodę na poniższe warunki ("Warunki Korzystania z Usług", "Warunki Użytkowania Serwisu"), uwzględniając dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników witryny, w tym między innymi dla użytkowników przeglądarek, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeżeli niniejsze Warunki Korzystania z Usług zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Korzystania z Usług.
Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do aktualnego sklepu również podlegają Warunkom Użytkowania Serwisu. W każdej chwili na tej stronie można przejrzeć aktualną wersję Warunków Użytkowania Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

§ 1 – Warunki sklepu internetowego
Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu, Użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania, albo jest pełnoletni w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z niniejszej strony przez osoby pozostające na jego utrzymaniu.
Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani też w ramach korzystania z Serwisu nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym m.in. praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych wirusów ani kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub łamanie któregokolwiek z Warunków będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem Usług Użytkownika.

§ 2 – Warunki ogólne
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego zawartość (z wyłączeniem danych karty kredytowej) może być przesyłana niezaszyfrowana i obejmować (a) transmisje za pośrednictwem różnych sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać, ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony naszej firmy.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

§ 3 – Dokładność, kompletność i aktualność informacji
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na niniejszej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą jedynie do ogólnych informacji i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Niniejsza strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

§ 4 – Zmiany w zakresie usługi i cen
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub przerwania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi.

§ 5 – Produkty lub usługi
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotu.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobligowani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na dowolny produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną skorygowane.

§ 6 – Dokładność rozliczeń i informacji o kontach
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia u nas zamówienia. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień składanych przez to samo konto klienta lub pod tym samym kontem klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres do rozliczeń i/lub wysyłkowy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie kontaktując się z Użytkownikiem poprzez e-mail i/lub kontakt na adres do rozliczeń/numer telefonu podanym w chwili składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, tak aby umożliwić nam dokończenie transakcji i skontaktowanie się z Użytkownikiem w razie konieczności.

§ 7 – Narzędzia opcjonalne
Możemy zapewnić Użytkownikowi dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zapewniamy dostęp do narzędzi "takich jakie są" i "jakie są dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek innych warunków i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.
Wszelkie korzystanie przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Użytkowania Serwisu.

§ 8 – Strony internetowe osób trzecich
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Odnośniki osób trzecich na niniejszej stronie mogą przekierować Cię na strony internetowe osób trzecich, które nie są powiązane z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzenie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami osób trzecich. Prosimy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnić się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

§ 9 – Uwagi, opinie i inne informacje zwrotne
Jeśli na naszą prośbę prześlesz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy konkursowe) lub na własne życzenie prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały poprzez formularz online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (zwane dalej "uwagi"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie uwagi, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania w tajemnicy żadnych uwag; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; ani (3) do ustosunkowania się do uwag.
Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające jakąkolwiek własność intelektualną Strony lub niniejszych Warunków Korzystania z Usług.
Użytkownik zgadza się, że jego uwagi nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Użytkownik zgadza się również, że jego uwagi nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia uwag. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uwagi i ich poprawność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uwagi zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

§ 10 – Dane osobowe
Przekazywanie danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

§ 11 – Błędy, nieścisłości i przeoczenia
Czasami na naszej Stronie Internetowej lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu doręczenia i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia przez Użytkownika).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że wymaga tego prawo. Nie jesteśmy zobligowani podawać żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie ani na powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

§ 12 – Zabronione wykorzystanie
Poza innymi zakazami określonymi w Warunkach Użytkowania Serwisu, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek bezprawnym celu; (b) nakłaniania innych do dokonywania lub udziału w działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) nękania, znieważania, zniesławienia, umniejszania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania wirusów lub wszelkiego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być używane w jakikolwiek sposób, co wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, użycia pretekstów, pająków, itp.; j) dla celów obscenicznych lub niemoralnych; lub k) dla celów zakłócania lub omijania funkcji zabezpieczeń usługi lub związanej z nią strony internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia któregokolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

§ 13 – Wyłączenia gwarancji, Ograniczenia odpowiedzialności
Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z serwisu będą dokładne i wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy okresowo wycofać usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez powiadamiania Użytkownika.
Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem tej usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) są świadczone "w takiej postaci, w jakiej jest" i "w takiej formie, w jakiej jest dostępna" do użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Ignisdev Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szkody specjalne lub wtórne wszelkiego rodzaju, w tym bez ograniczeń utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub podobne szkody, bez względu na to, czy są oparte na umowie, czyny niedozwolone (w tym zaniedbanie), odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikająca z korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z usług lub produktów zamówionych przy użyciu usługi, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z usługi lub produktu, w tym między innymi, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) zamieszczonego, przekazanego lub w inny sposób udostępnionego za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 14 – Odszkodowanie
Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i chronić Ignisdev Ltd oraz jego podmioty, filię, spółki powiązane, partnerów, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, przedstawicieli, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez osoby trzecie z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu lub dokumentów przez niego zawartych, lub z powodu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa.

§ 15 – Rozdzielność postanowień
W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, postanowienie to będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

§ 16 – Rozwiązanie umowy
Obowiązki i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu obowiązują do momentu ich rozwiązania przez nas lub Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas o rezygnacji z korzystania z naszych Usług lub zaprzestaniu korzystania z naszej Witryny.
Jeśli w naszym wyłącznym przekonaniu Użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu lub wystąpi podejrzenie, że Użytkownik nie dotrzyma warunków lub postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do dnia rozwiązania; i/lub w związku z tym możemy odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

§ 17 – Umowa
Niemożność wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowień.
Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu oraz wszelkie zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługą oraz regulują sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a Usługodawcą (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Serwisu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane na niekorzyść strony redakcyjnej.

§ 18 – Prawo właściwe
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Klientowi Usługi, podlegają przepisom prawa Wielkiej Brytanii, Office 127B, 182-184 High Street North, London, E6 2JA.

§ 19 – Zmiany w warunkach świadczenia usług
W każdej chwili na niniejszej Stronie można przejrzeć aktualną wersję Warunków Użytkowania Serwisu.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownika obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp Użytkownika do naszej Strony Internetowej lub Serwisu po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

§ 20 – Informacje kontaktowe
Pytania dotyczące Warunków Użytkowania Serwisu należy kierować poprzez kontakt.

Informacje
Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki Ignisdev Ltd gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od Użytkowników („Użytkownik”) strony www.ignisdev.com („Witryna”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Ignisdev Ltd.

Dane osobowe dotyczące identyfikacji
Możemy gromadzić dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym, ale nie wyłącznie, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się na portalu, składają zamówienie, wypełniają formularz odpowiadający ankiecie subskrypcji biuletynu oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, w zależności od potrzeb, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu. Użytkownicy mogą jednakże odwiedzać Witrynę anonimowo. Dane identyfikujące użytkownika będą gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam te dane. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im udział w pewnych działaniach związanych z Witryną.

Informacje identyfikacyjne inne niż dane osobowe
Możemy gromadzić nieosobowe dane identyfikacyjne o Użytkownikach zawsze, kiedy korzystają ze strony naszej Witryny. Informacje identyfikacyjne nieosobowe mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o sposobach połączenia się Użytkowników z naszą Stroną, takie jak system operacyjny, wykorzystywane przez dostawców usług internetowych i inne podobne informacje.

Sposób wykorzystania zebranych informacji
Ignisdev Ltd zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników dla następujących celów:
• Poprawy obsługi klienta
Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na prośby i potrzeby związane z obsługą klienta.
• Spersonalizowania doświadczenia użytkownika
Możemy wykorzystywać ogólnie zebrane informacje w celu zrozumienia jak nasi Użytkownicy, jako grupa korzystają z usług oraz zasobów dostarczanych na naszej Witrynie.
• Poprawy jakości strony internetowej
Nieustannie staramy się ulepszać naszą stronę internetową w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Państwa.
• Obsługi transakcji
Możemy wykorzystywać informacje, które podają o sobie sami Użytkownicy składając zamówienie tylko po to, aby świadczyć usługi na ich rzecz. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu, gdy jest to konieczne dla dostarczenia usługi.
• Zarządzania treścią, promocją, ankietą lub innym elementem Witryny
• Przesyłania Użytkownikom informacji odnoszących się do ich zainteresowań.
• Wysyłania okresowych e-maili

Adres email dostarczony przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia, będzie używany do wysyłania informacji i uaktualnień odnośnie ich zamówienia. Może zostać również użyty w odpowiedzi na ich zapytania i/lub inne wnioski lub pytania. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zamieszczenie swojego adresu w liście adresowej Dostawców, będzie otrzymywać e-maile, które mogą zawierać wiadomości firmowe, aktualności, informacje o powiązanych produktach i usługach, itp. Jeśli w jakimkolwiek momencie Użytkownik zechce wypisać się z otrzymywania przyszłych e-maili, w dolnej części każdej wiadomości e-mail zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji lub Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Witryny.

Jakie przysługują ci prawa dotyczące ochrony twoich danych
• Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jak będziemy profilować Twoje dane oraz o tym, że możesz się temu sprzeciwić, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane i czasie przetwarzania danych;
• Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Stronie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu i nie może sprawdzić swoich danych, Strona umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na Stronie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie, gdzie Użytkownik ma możliwość ustalenia nowego hasła.
• Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
• Prawo do sprostowania – na tej podstawie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
• Prawo do usunięcia danych – zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Zrobimy to gdy rozwiążesz z nami umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania lub operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
• Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydajemy dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie jak i innego podmiotu. Musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie.;
• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
• Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie;
• Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
- Z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do przeniesienia danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.);
- Jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność na stronie internetowej, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
- Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
- Drogą e-mailową
Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona najszybciej jak to będzie możliwe, lecz zastrzegamy sobie termin miesiąca od otrzymania zgłoszenia. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail z którego przesłano wniosek.

W jaki sposób chronimy twoje dane
Przyjmujemy właściwe praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania danych jak też środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianami, ujawnianiem lub zniszczeniem twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie. Wymiana danych pomiędzy Witryną a Użytkownikami odbywa się poprzez zabezpieczony kanał komunikacji SSL oraz jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi. Nasza Witryna jest również zgodna ze standardami PCI w celu stworzenia jak najbardziej bezpiecznego środowiska dla Użytkowników.

Udostępnianie danych osobowych
Nie sprzedajemy, ani nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zebrane dane demograficzne niepowiązane z danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym firmom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Możemy korzystać z usług innych usługodawców, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność biznesową i Witrynę lub zarządzać działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać informacje o Użytkownikach owym stronom trzecim w określonych celach, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

Ujawnianie informacji na temat osób trzecich
Nie sprzedajemy, ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim informacji osobistych Użytkownika, chyba że wcześniej poinformujemy o tym Użytkowników. Nie obejmuje to stron internetowych partnerów hostingowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu działalności lub świadczeniu usług naszym Użytkownikom, o ile strony te zgadzają się na zachowanie tych informacji jako poufne. Możemy również przekazać dane Użytkownika, jeżeli uznamy to za konieczne w świetle przestrzegania prawa, egzekwowania polityki prowadzenia naszej Witryny lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób. Natomiast informacje nieidentyfikujące odwiedzających mogą być przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Strony internetowe stron trzecich
Sporadycznie, według naszego uznania, możemy zamieszczać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej Witrynie. Strony te posiadają oddzielną i niezależną politykę prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron, do których prowadzą odnośniki. Niemniej jednak, staramy się chronić integralność naszej strony i przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych stron.

Google
Wymagania reklamowe Google można podsumować w Zasadach Reklamy Google. Zostały one wprowadzone w celu zapewnienia Użytkownikom pozytywnych doświadczeń.
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=enen 

Korzystamy z reklam Google AdSense na naszej stronie internetowej
Google, jako zewnętrzny dostawca, używa plików cookies do obsługi reklam na naszej stronie. Korzystanie przez Google z plików cookies DART pozwala na wyświetlanie reklam naszym Użytkownikom w oparciu o wcześniejsze wizyty na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookies DART, odwiedzając politykę prywatności Google Ad i Content Network.

Wdrożyliśmy następujące działania:
• Re-marketing z Google AdSense
• Sprawozdawczość demograficzna i statystyczna
Zarówno my, jak i dostawcy zewnętrzni, tacy jak Google, używamy plików cookies pierwszej kategorii (takich jak pliki cookies Google Analytics) oraz plików cookies innych firm (takich jak pliki cookies DoubleClick) lub innych identyfikatorów firm trzecich, aby razem sporządzać statystykę danych dotyczących interakcji użytkowników z reklamami i innych funkcji usług reklamowych związanych z naszą stroną internetową.

Zgodność z amerykańską ustawą o ochronie prywatności i sposobie gromadzenia danych osobowych dzieci w Internecie ("COPPA")
Ochrona prywatności bardzo młodych osób jest niezmiernie ważna. Z tego powodu, nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji od tych Użytkowników, o których wiadomo nam, że mają mniej niż 13 lat i żadna część naszej strony internetowej nie została utworzona w taki sposób, aby przyciągnąć osoby poniżej 13 roku życia.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Ignisdev Ltd ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku kiedy to nastąpi, zaktualizowana data zostanie dopisana na dole niniejszej strony. Zachęcamy Użytkowników do regularnego odwiedzania naszej strony, aby być na bieżąco w kwestii pomocy w ochronie danych osobistych które gromadzimy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza fakt, że jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z wszelkimi zmianami.

Twoja zgoda na powyższe warunki
Korzystając z niniejszej Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na opisaną politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z powyższą polityką, prosimy nie korzystać z naszej Strony Internetowej. Twoje dalsze korzystanie ze strony po zamieszczeniu zmian w niniejszej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Skontaktuj się z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na naszej Witrynie, prosimy o kontakt.

Informacje
Oferujemy zwrot pieniędzy jedynie za niektóre produkty, jeżeli zakupione produkty są wadliwe:
  • spersonalizowane przedmioty i przedmioty na zamówienie
  • nieopakowane płyty CD, DVD i oprogramowanie komputerowe

Informacje

Informacje
Szukasz informacji na temat licencji wydawanych na nasze rozszerzenia? W tym miejscu dowiesz się czegoś więcej na ten temat.

Informacje

Informacje